Forums » Introduce Yourself

فولاد

 • July 21, 2020 12:36 AM PDT

  فولاد
  شرکت های نورد فولاد
  محصول کوره ذوب آهن، چدن است که معمولا دارای ناخالصی کربن و مقادیر جزئیناخالصی‌های دیگر است که به نوع سنگ معدن و ناخالصی‌های همراه آن و همچنین بهچگونگی کار کوره بلند ذوب آهن بستگی دارد. از آنجایی که مصرف عمده آهن در صنعت بصورت
  فولاد است، از این رو، باید به روش مناسب چدن را به فولاد تبدیل کرد که دراین عمل ناخالصی‌های کربن و دیگر ناخالصی‌ها به مقدار ممکن کاهش ‌یابند.


  روشهای تهیه فولاد روش بسمه:
  در این روش ناخالصی‌های موجود در چدن مذاب را به کمک سوزاندن در اکسیژن کاهش داده و آن را به فولاد تبدیل می‌کنند. پوشش جدار داخلی کوره بسمه از سیلیس یا اکسید منیزیم و گنجایش آن در حدود 15 تن است. نحوه کار کوره به این ترتیب است که جریانیاز
  هوا را به داخل چدن مذاب هدایت می‌کنند، تا ناخالصی‌های کربن و گوگرد به صورتگازهای SO2 و CO2 از محیط خارج شود و ناخالصی‌های فسفر و سیلیس موجود در چدن مذابدر واکنش با اکسیژن موجود در هوا به صورت اکسیدهای غیر فرار P4O10) و
  (SiO2 جذب جدارهای داخلی کوره شوند و به ترکیبات زودگداز Mg3(PO4)2 و MgSiO3 تبدیل و سپس به صورت سرباره خارج شوند.
  قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان
  سرعت عمل این روش زیاد است، به همین دلیل کنترل مقداراکسیژن مورد نیاز برای حذف دلخواه ناخالصی‌های چدن غیرممکن است و در نتیجه فولاد باکیفیت مطلوب و دلخواه را نمی‌توان به این روش بدست آورد.


  روش کوره باز (یا روش مارتن):
  در این روش برای جدا کردن ناخالصی‌های موجود درچدن، از اکسیژن موجود در زنگ آهن یا اکسید آهن به جای اکسیژن موجود در هوا در روش بسمه (به منظور سوزاندن ناخالصی‌هایی مانند کربن، گوگرد و غیره) استفاده می‌شود. برای این منظور از کوره باز استفاده
  می‌شود که پوشش جدار داخلی آن از MgO و CaO تشکیل شده است و گنجایش آن نیز بین 50 تا 150 تن چدن مذاب است. حرارت لازم برای گرم کردن کوره از گازهای خروجی کوره و یا مواد نفتی تأمین می‌شود. برای تکمیل عمل اکسیداسیون، هوای گرم نیز به
  چدن مذاب دمیده می‌شود. زمان عملکرد این کوره طولانی‌تر از روش بسمه است. از این نظر می‌توان با دقت بیشتری عمل حذف ناخالصی‌ها را کنترل کرد و در نتیجه محصول مرغوب‌تری به دست آورد.


  روش الکتریکی:
  قیمت ورق گالوانیزه فولاد مبارکه
  از این روش در تهیه فولادهای ویژه‌ای که برای مصارف علمی ‌وصنعتی بسیار دقیق لازم است، استفاده می‌شود که در کوره الکتریکی با الکترودهایگرافیت صورت می‌گیرد. از ویژگی‌های این روش این است که احتیاج به ماده سوختنی واکسیژن ندارد و دما را می‌توان
  نسبت به دو روش قبلی، بالاتر برد. این روش برایتصفیه مجدد فولادی که از روش بسمه و یا روش کوره باز بدست آمده است، به منظور تبدیلآن به محصول مرغوبتر، بکار می‌رود. برای این کار مقدار محاسبه شده‌ای از زنگ آهنرا به فولاد به دست آمده از روشهای
  دیگر، در کوره الکتریکی اضافه کرده و حرارتمی‌دهند. در این روش، برای جذب و حذف گوگرد موجود در فولاد مقدار محاسبه شده ‌ایاکسید کلسیم و برای جذب اکسیژن محلول در فولاد مقدار محاسبه شده‌ای آلیاژفروسیلیسیم (آلیاژ آهن و سیلیسیم) اضافه می‌کنند.

   

  انواع فولاد و کاربرد آنها
  از نظر محتوای کربن، فولاد به سه نوع تقسیم می‌شود:
  فولاد نرم: این نوع فولاد کمتر از 2/0 درصد کربن دارد و بیشتر در تهیه پیچو مهره، سیم خاردار و چرخ دنده ساعت و ... بکار می‌رود.
  قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه
  فولاد متوسط: این فولاد بین 2/0تا 6/0 درصد کربن دارد و برای تهیه ریل وراه آهن و مصالح ساختمانی مانند تیرآهن مصرف می‌شود.

  فولاد سخت: فولاد سخت بین 6/0 تا 6/1 درصد کربن دارد که قابل آب دادن است و برای تهیه فنرهای فولادی، تیر، وسایل جراحی، مته و ... بکار می‌رود. اصطلاح فولاد (Steel) برای آلیاژهای آهن که تا حدود 1،5 درصد کربن دارند و غالبا با فلزهای دیگر
  همراهند، بکار می‌رود. خواص فولاد به درصد کربن موجود در آن، عملیات حرارتی انجام شده بر روی آن و فلزهای آلیاژ دهنده موجود در آن بستگی دارد.


  کاربرد انواع مختلف فولاد:
  از فولادی که تا 0.2 درصد کربن دارد، برای ساختن سیم، لوله و ورق فولاد استفاده می‌شود. فولاد متوسط 0.2 تا 0.6 درصد کربن دارد و آن را برای ساختن ریل، دیگ بخار و قطعات ساختمانی بکار می‌برند. فولادی که 0.6 تا 1.5 درصد کربن دارد، سخت است
  و از آن برای ساختن ابزارآلات، فنر و کارد و چنگال استفاده می‌شود.
  قیمت ورق طرح سفال

  • 5505 posts
  July 26, 2020 9:19 PM PDT

  Brandfly specialises in understanding your customer’s journey from awareness to the actual purchase.
  Assessment of Your SEO
  Brandfly specialises in understanding your customer’s journey from awareness to the actual purchase.
  seo for website
  Our digital marketing agency for small businesses develops strategies that create engaging experiences that inspire consumer action.
  Website SEO Services
  Our agency has a strong focus on ROI. We value your resources as much as you do, which is why we ensure your marketing budget garners maximum returns
  Expert SEO Services in Melbourne
  Brandfly is a Top SEO Companies in Melbourne. At Brandfly, we have high attention to tech and analytics but we never forget the bottom-line
  SEO Agency Melbourne
  We make sure that our SEO services help the businesses of Altona North and the rest of Australia grow their customer base and increase revenue in Affordable SEO Services.
  SEO Company In Melbourne
  Web development with a focus on small businesses — this is one of Brandfly’s specialties. We help businesses make a statement with an attractive and functional website. Our design team creates branding solutions that inject personality into your business. Impress clients with an amazing website.
  Top SEO Companies in Melbourne
  Modern web design and development for small businesses are no longer just about building attractive websites. Functionality,
  digital marketing agency
  user-experience and search engine optimisation are just few of the elements we incorporate in our web design process.
  Top Digital Marketing Agencies in Australia
  We include these elements to ensure your site performs well in today’s competitive marketplace.
  Digital Marketing Agencies in Australia
  ]Web development with a focus on small businesses — this is one of Brandfly’s specialties. We help businesses make a statement with an attractive and functional website. Our design team creates branding solutions that inject personality into your business. Impress clients with an amazing website.
  Best Digital Marketing Agency
  Digital Marketing enthusiasts with many agencies booming every year.
  digital marketing company
  We have walked miles with some of the best brands to ace branding, aesthetics and visual aspects of their websites.
  Best Web Agencies Website
  Well Designed Agency and Web Designers' Websites. Here is a selection of Awwwards winning Web Agency Website
  Expert SEO Services in Melbourne
  SEO services are the key to unlocking your potential and putting your company in front of more searching eyes.
  seo services near me
  Search Engine Optimization is fundamental to success. Our SEO strategies will earn your site a higher ranking in search results.
  SEO company in Australia
  Achieve insane boosts to traffic. Double, triple or even quadruple your sales.
  facebook advertising australia
  Facebook advertising Australia is still in its infancy. Here at MLK Marketing we comprehend the immense and tumultuous need for Facebook marketing, as millions of active users are browsing on the platform and are utilising Facebook as an e-commerce store front.
  facebook marketing in australia
  Facebook is the most reputable and widely used Social Media platform. Over 13 million Australians access it every week. Don’t settle for mediocre marketing and overpower your industry with your stable and improved Facebook marketing campaign that we will set you up o
  digital agency australia
  Brandfly specialises in understanding your customer’s journey from awareness to the actual purchase.
  Google Adwords Management Agency
  Australian Internet Advertising is a Google Adwords Management Company based in Sydney. We guarantee to help you gain the most potential out of your Google Ads Campaigns. We provide Adwords and PPC Management services to Australian businesses large and small.
  web development services
  Web development plays an important a role for any business because your website is now such a crucial hub of business information and customer/client interaction.
  Website Design & Development Services
  Your website should be a powerful sales tool that allows you to attract new leads. We keep up with the most innovative web design trends in order to create modern and mobile-first websites where visitors can find all the information they need, quickly
  Web Design Company Australia
  We’re living proof that if you love the people you work with, and the environment you work in, you also love the work you create.
  web design company near me
  The best types of content for each social media channel depends on the platform. Most social media sites allow you to share multiple types of social media content, including blog posts, images, animated GIFs, videos, and more.
  web design agency melbourne
  Web design and innovation solutions is what we do, but our true heart is to help businesses establish size and increase client confidence – at the end of the day,
  web development company in australia
  Australian Internet Advertising is a Google Adwords Management Company based in Sydney. We guarantee to help you gain the most potential out of your Google Ads Campaigns. We provide Adwords and PPC Management services to Australian businesses large and small
  website design and development company
  The best types of content for each social media channel depends on the platform. Most social media sites allow you to share multiple types of social media content, including blog posts, images, animated GIFs, videos, and more.
  Conatct SEO Agency Melbourne
  user-experience and search engine optimisation are just few of the elements we incorporate in our web design process.
  Conatct SEO Company In Melbourne
  Your website should be a powerful sales tool that allows you to attract new leads. We keep up with the most innovative web design trends in order to create modern and mobile-first websites where visitors can find all the information they need, quickly.

  • 1205 posts
  August 14, 2020 4:06 AM PDT

  Motorcycle Recovery London 

  Our London motorcycle recovery service was established in 2008 as part of the multi-service offering from OnePlace2Save.When your motorcycle breaks down, as well ensuring that you are safe and well, you will need help transporting your, Scooter, Moped, Chopper, Racing, or Custom Motorcycle,no matter what state it is in, whether it needs to go home or to the garage. Our experienced London motorcycle recovery team will make sure that you get to your destination efficiently and safely. 

  Motorcycle Recovery London 
  Motorcycle Transportation London 
  Motorcycle Recovery Service 
  Motorbike Recovery London 
  Motorcycle Transportation London 

  • 479 posts
  October 26, 2020 3:41 AM PDT

  If you're looking to invest in Singapore, then parc central residences executive condo is that the best choice for you. Parc Central Residences Condo may be a brand-new luxury real-estate project situated in a very prime location at 10 Tampines Avenue. The area, situated in a very prime residential area in Singapore, is a lucrative investment for both Singaporeans and foreign residents.

  Parc Central Residences Condo is a brand-new luxury real-estate project situated in a very prime location at 10 Tampines Avenue. If you're looking to have a brand-new luxury condominium, look no further-as Parc Central Condo possesses your needs covered. Parc Central Condo may be a premium luxury condominium complex located conveniently about to the town centre and is taken into account to be a major residential location in Singapore.

  Parc central residences - Get Direct Developer Price, Additional Discounts, plan & More. New Launch Sengkang Condo in Singapore.

  CONTACT US @

  Parc Central Condo

  Website : https://www.parccentral-condo.com/

  Call Us : (+65) 9350 0007

  Email Us : info@parccentral-condo.com

  Address : 1 Farrer Road, Singapore 268817

  • 2488 posts
  November 1, 2020 2:39 AM PST

  UK's most trusted Buy CBD OIL and products online shop. uses our high quality hemp extract, can ship 100% pure, genuine CBD oil UK to your door from quality manufacturers

  Buy high quality full spectrum Buy CBD Balm online at the lowest prices. CBD is all about keeping you calm and collected, which is why the Lazarus Naturals Lavender CBD Balm is such a good buy.

  Buy Curcumin CBD oil, CBD vape, CBD e liquid, CBD tinctures, Cannabidiol oils and the finest quality hemp oils now from CBDOil.co.uk! Fast UK Dispatch.

  Contact US @

  Monday to Thursday 09.00am to 5.00pm
  Friday 09.00am to 4.15pm

  Email : info@111Direct.com

  Address

  111Direct Ltd

  Website : https://www.111direct.com/

  2 Thorpe Court
  Delta Way
  Egham
  Surrey
  TW20 8RX
  United Kingdom